Persepolj Širaz Persija

Autostopom u Iran VII – Persija

Ako ta turska djevica iz Širaza osvoji moje srce, i Samarkand i Buharu dat’ ću za mladež što krasi joj lice. Vinotočo! Daj ono vječno vino, jer nećeš naći ni u raju, obale potoka Roknabada i cvjetno šetalište Mosallu . […]

%d bloggers like this: